solunar octombrie 2014
cotele apelor Dunarii
Tabele anuale cu speciile de pesti si sansele la pescuit
fazele Lunii

PROHIBITIA 2014 - (ordinul 83/2014)

Vizitatorii acestei pagini au vazut si : prohibitia pe scurt , permisul de pescuit

 • Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 115 din 10 ianuarie al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura,
 • luand in considerare prevederile:
 • - art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • - art 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti semnat la Stanca la 1 august 2003 ,aprobat prin Hotararea Guvernului 1207/2003;
 • - art 1 alin (2) lit a)- c) din regulamentul CE nr 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 provind conservarea si exploatarea durabila a resurselor pescaresti in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului;
 • - art.7 pct. A, lit. g) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • - in temeiul art. 6 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Ape, Paduri si Piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare .
 • Ministrul delegat pentru ape paduri si piscicultura emite urmatorul ordin::

SECTIUNEA1 - Zone si perioade de prohibitie

 • Art 1.
 • -(1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 1 aprilie - 30 mai inclusiv, si in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 zile, in perioada 1 aprilie - 15 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
 • -(2) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 90 zile, in perioada 1 aprilie - 29 iunie inclusiv.
 • -(3) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in fata gurii Dunarii - Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 zile, in perioada 1 aprilie - 30 mai inclusiv.
 • Art 2.
 • - in Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 90 zile, in perioada 1 aprilie-29 iunie inclusiv.
 • Art 3.
 • - Se declara zone de refacere biologica / zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
 • a) Pe raul Prut, sectorul cuprins intre barajul Stanca-Costesti si confluenta cu raul Elan, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazuta la art. 1 alin. (2);
 • b) pe Dunarea Veche, intre confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche si confluenta Dunarea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, tot timpul anului cu exceptia perioadei 1 martie - 30 noiembrie inclusiv cand pescuitul este permis in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin.(1);
 • c) Pe Dunarea Veche cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si pana la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, tot timpul anului, cu exceptia perioadei 1 martie - 30 noiembrie inclusiv cand pescuitul este permis in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1);
 • d) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, in tot timpul anului;
 • e) lacurile Erenciuc si Zmeica in tot timpul anului;
 • f) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe din zonele rectificate, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
 • g) pe bratul Chilia, zona km 72 - 77 Pardina, pe o durata de 60 zile, in perioada 15 martie - 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
 • h) pe Dunare, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton) pe o durata de 60 zile, in perioada 15 martie - 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
 • i) pe bratul Borcea, zona km 33 - 48 (Fetesti), pe o durata de 60 zile, in perioada 15 martie -13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
 • j) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", tot timpul anului;
 • k) zona Rezervatiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitata de coordonatele:
  NV: 43gr 47' lat.N si 28gr 35' 18" long.E;
  NE: 43gr 47' lat.N si 28gr 40' long.E;
  SV: 43gr 44' 20" lat.N si 28gr 35' 18" long.E;
  SE: 43gr 44' 20" lat.N si 28gr 40' long.E;
  si a carei limita dinspre mal este balizata, in tot timpul anului. l) zona marina cuprinsa intre Periteasca - Insula Sacalin, din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, delimitata de coordonatele:
  NV: 44gr 06' 12" lat.N si 29gr 08 '20" long. E;
  NE: 44gr 48' 49" lat.N si 29gr 26' 00" long. E;
  SE: 44gr 44' 02" lat.N si 29gr 28' 07" long. E;
  SV: 44gr 42 ' 18" lat.N si 29gr 10' 25" long E,
  incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 31 mai 2014.
 • Art 4.
 • -(1) in zonele de refacere biologica/zonele de protectie, sunt interzise:
 • a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
 • b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea / bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
 • c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
 • d) admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice.
 • -(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) activitatile prevazute la lit. a)-c) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
 • a) cand pescuitul se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
 • b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

vedeti si celelalte sectiuni ale ordinului de prohibitie :

sectiunea 2-a - specii si perioade de prohibitie
- (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 1, se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial a speciilor de pesti, dupa cum urmeaza:
a) stiuca ,incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la ....

sectiunea 3-a - dispozitii finale
- (1) Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de ....

Articole video legate de acest subiect :

 1. ------

inapoi sus