PROHIBITIA 2015 (in vigoare)

 • Ordinul nr 307/152/2015
 • privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2015
 • Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 391 din 20 ianuarie 2015 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Referatul de aprobare nr. 112.243 din 5 februarie 2015 al Directiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice;
 • luand in considerare prevederile art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003,
 • in temeiul:
 • - art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • - art. 10 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor,
 • ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul mediului, apelor si padurilor emit urmatorul ordin:

sectiunea 1 - zone si perioade de prohibitie

 • Art 1.
 • -(1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 11 aprilie - 09 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 zile, in perioada 11 aprilie - 25 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
 • -(2) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 60 zile, in perioada 11 aprilie - 09 iunie inclusiv.
 • -(3) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in fata gurii Dunarii - Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 zile, in perioada 11 aprilie - 09 iunie inclusiv.
 • Art 2.
 • - in Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 60 zile, in perioada 11 aprilie - 09 iunie inclusiv.
 • Art 3.
 • - Se declara zone de refacere biologica / zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
 • a) Pe raul Prut, sectorul cuprins intre barajul Stanca-Costesti si confluenta cu raul Elan, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazuta la art. 1 alin. (2);
 • b) pe Dunarea Veche sectorul cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 si pana la confluenta cu canalul Raducu, tot timpul anului;
 • c) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, in tot timpul anului;
 • d) lacurile Erenciuc si Zmeica in tot timpul anului;
 • e) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe in zona rectificata (Uzlina) cuprinsa intre km 84 si km 65 tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
 • f) pe bratul Chilia, zona km 72 - 77 Pardina, pe o durata de 60 zile, in perioada 15 martie - 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
 • g) pe Dunare, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton) pe o durata de 60 zile, in perioada 15 martie - 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
 • h) pe bratul Borcea, zona km 37 - 41 ( Stelnica - Fetesti), pe o durata de 60 zile, in perioada 15 martie -13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
 • i) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", tot timpul anului;
 • j) zona Rezervatiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitata de coordonatele:
  NV: 43gr 47' lat.N si 28gr 35' 18" long.E;
  NE: 43gr 47' lat.N si 28gr 40' long.E;
  SV: 43gr 44' 20" lat.N si 28gr 35' 18" long.E;
  SE: 43gr 44' 20" lat.N si 28gr 40' long.E;
  si a carei limita dinspre mal este balizata, in tot timpul anului.
 • Art 4.
 • -(1) in zonele de refacere biologica/zonele de protectie, sunt interzise:
 • a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
 • b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea / bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
 • c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
 • d) admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice.
 • -(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) activitatile prevazute la lit. a)-c) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
 • a) cand pescuitul se desfasoara in scop stiintific;

vedeti si celelalte sectiuni ale ordinului:

sectiunea 2-a - specii si perioade de prohibitie
- (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 1, se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial a speciilor de pesti, dupa cum urmeaza:
a) stiuca ,da la data intrarii in vigoare a prezentului ordin ....

sectiunea 3-a - dispozitii finale
- (1) Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de ....

solunar februarie 2016
cotele apelor Dunarii
Tabele anuale cu speciile de pesti si sansele la pescuit
fazele Lunii