PROHIBITIA 2018 (sectiunea a 3-a)

vezi aici sectiunea a 1-a si a 2-a :
1 - zone si perioade de prohibitie
2 - specii si perioade de prohibitie

DISPOZITII FINALE

 • Art 9.
 • - (1) Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale,cu modificarile si completarile ulterioare.
 • - (2) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii si in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in perioada 01 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
 • - (3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', in perioada 1 iunie-30 septembrie inclusiv.
 • (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), la propunerea guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', in coditii hidrologice nefavorabile.
 • -(5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul Razim - Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in tot timpul anului.
 • (6) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfantu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apa dulce se aplica reglementarile de pescuit pentru zonele de lacuri si balti.
 • (7) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii' este interzis pescuitul cu carlige cu nada (paragate si pripoane).
 • Art 10.
 • -(1)Capturarea speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune derogarilor stabilite potrivit respectivei ordonante de urgenta.
 • -(2)Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1) dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
 • Art 11.
 • - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii*.
 • -(2) in amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii* activitatea de pescuit este permisa, in perioada de prohibitie, numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii*, eliberat in baza urmatoarelor documente:
 • a) facturi fiscale in ultimii 3 ani pe specii, de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate in producerea de material piscicol si dovada popularii;
 • b) bilantul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicita avizul;
 • c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor;
 • d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
 • -3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte si in prezenta reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii*.
 • Art 12.
 • - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii*, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Art 13.
 • - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
 • Ordinul nr. 8/174/2018 (legea prohibitiei) a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

vedeti si celelalte sectiuni ale ordinului:

sectiunea 1-a - zone si perioade de prohibitie Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 11.527/2018 din al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Referatul de aprobare nr. 100.385 din 16.02.2018 al Directiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului;

sectiunea 2-a - specii si perioade de prohibitie
- (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 1, se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial a speciilor de pesti, dupa cum urmeaza:
a) stiuca ,da la data intrarii in vigoare a prezentului ordin ....

solunar
cotele apelor Dunarii
Tabele anuale cu speciile de pesti si sansele la pescuit
fazele Lunii