LEGEA 369 din 2016

Incepand cu data de 05/04/2016 a intrat in vigoare legea 369/2016 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv. Dupa ce am studiat-o cu atentie, va informam ca aduce vesti bune pentru pescarii recretivi/sportivi, dupa cum o sa vedeti in continuare. O sa afisam doar pasajele pa care le consideram importante, iar comentariile noastre vor fi subliniate cu galben.

detaliile care pot face diferenta

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1.284 din 11 februarie 2016 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, luand in considerare prevederile art. 4 alin. (3) lit. a), art. 23 alin. (2) si art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul:
- art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 10 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:
--------

Art. 2. Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, cu exceptia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", se face in baza permiselor emise de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si eliberate direct de aceasta sau prin asociatiile de pescari in scop recreativ/sportiv, persoane juridice nonprofit legal constituite.

In articolul 2 se reitereaza faptul ca permisele de pescuit recreativ sportiv pot fi eliberate direct de Anpa SAU prin asociatiile de pescari. Adica putem alege daca dorim. La finalul articolului exista termenul de persoana juridica NONPROFIT, care credem ca nu mai necesita explicatii.

Art. 4. Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevazut In anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

La anexa 1 pe langa o imagine a permisului de pescuit (pe care sigur o stiti) se specifica ca element de noutate : permisul este de tip CARTONAT SAU PLASTIFIAT.

partea cea mai interesanta

Art. 9. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Dupa cum scrie in legea 369/2016 articolul 9, legea 15/2011 se abroga. Insa in legea respectiva (15/2011) exista un articol care ne intereseaza in mod special pe noi pescarii:

art.8 alin.(2) Asociatiile de pescari sportivi pot percepe un tarif, saptamanal, lunar, anual, de acces in zona de pescuit autorizata pentru serviciile de organizare a pescuitului si derularea obligatiilor prevazute la alin. (1).

Dupa cum vedeti legea 369/2016, intrata in vigoare pe 05/04/2016, ANULEAZA DREPTUL ASOCIATIILOR DE PESCARI DE A PERCEPE UN TARIF SAPTAMANAL, LUNAR, ANUAL PENTRU A PERMITE ACCESUL IN ZONA DE PESCUIT AFERENTA ASOCIATIEI RESPECTIVE!!

Desi legea a venit destul de tarziu, pentru ca suntem convinsi ca pana la ora aceasta majoritatea pescarilor au si achitat taxa de pescuit, este totusi o lege in favoarea pescarilor jecmaniti pe fata de catre asociatii. Toti cei care au achitat mai mult de 30 de lei la asociatii (dupa data de 05/04/2016) isi pot cere diferenta de bani inapoi, sau, in caz de refuz, pot actiona in instanta !

Articole video legate de acest subiect :

  1. ------
solunar
cotele apelor Dunarii
Tabele anuale cu speciile de pesti si sansele la pescuit
fazele Lunii